Практикалық тапсырма

Елбасының бір Жолдауын визуалдап көріңіз. Қандай форматтарды қолдануға болады? Қандай тұстарын ерекше ұсынып, бірінші орынға шығарар едіңіз?